Four cities for dev  
     
 
 
 
 
 
4cities4dev
 

PARTNERI

4Cities4Dev ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kura partneri ir četras pilsētas Eiropā un Slow Food.

 

ADOPCIJA

Septiņi piemēri dažādās Āfrikas valstīs tika identificēti kā Slow Food pieeju pārstāvoši un tie tika piesaistīti partneru pilsētām.

 

AlGusto zi?ojums


AlGusto zi?ojums

Otrais AlGusto izdevums, otrais pas?kums 4Cities4Dev projekta ietvaros, notika decembr?, Bilbao pils?t?. Pas?kum? pils?tas publikai tika pied?v?ts apmekl?t ce?ojošo izst?di un noskat?ties pirm?s divas ?sfilmas, k? ar? tika prezent?ts viss projekts. Diem┬×?l divi deleg?ti no Pokotas kopienas Kenij? nesp?ja nok??t l?dz pas?kuma norises vietai, jo Francijas policija vi?us divas dienas notur?ja Par?zes lidost?, kur vi?iem bija paredz?ts savienojošais reiss.
Francijas dienas av?ze Le Monde par šo gad?jumu public?ja rakstu: http://www.lemonde.fr/m/article/2012/01/06/le-yaourt-kenyan-ne-passe-pas_1626023_1575563.html

4Cities4Dev filmas par Slow Food Prezidijiem

Pokotas pelnu jogurts – Kenija.

Harenas mezu savvaļas kafija – Etiopija

Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla

Coming soon
Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla
 
 
 

Slow Food - P.IVA 91008360041 - All rights reserved - Disclaimer

Powered by blulab