Four cities for dev  
     
 
 
 
 
 
4cities4dev
 

PARTNERI

4Cities4Dev ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kura partneri ir četras pilsētas Eiropā un Slow Food.

 

ADOPCIJA

Septiņi piemēri dažādās Āfrikas valstīs tika identificēti kā Slow Food pieeju pārstāvoši un tie tika piesaistīti partneru pilsētām.

 

Partneri


4Cities4Dev projektu finans? Eiropas Savien?ba un vada Tur?nas pils?ta. Citi partneri ir Slow Food, T?ras pils?ta, Bilbao pils?ta un R?gas pils?ta.
Pils?tas l?dzdal?ba izpaužas, adopt?jot p?rtikas kopienas ?frik?, k? ar? organiz?jot viet?jos pas?kumus.

Partneru kontaktinform?cija:

 

 

TURIN CITY COUNCIL
International Cooperation and Peace Sector
Via delle Orfane 22
10122 Turin, Italy
Telephone: +39 011 442 49 27
Fax: +39 011 443 48 88
Email: [email protected]
http://www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale/

 

TOURS CITY COUNCIL
1 à 3 Rue del Minimes
37926 TOURS CEDEX 9, France
Telephone: +33 02 47 21 60 00
Fax: +33 02 47 21 69 36
http://www.tours.fr

 

BILBAO CITY COUNCIL
Health and Consumer Area
Calle Ugalde 7
48012 Bilbao, Spain
Telephone: +34 94 420 49 00
Email: [email protected]
http://www.bilbao.net

 

 


RIGA CITY COUNCIL
City Development Department
Ratslaukums 1
LV-1539 Riga, Latvia
Telephone: +371 670 26 101
Fax: +371 670 26 184
email: [email protected]

http://www.rdpad.lv

http://www.riga.lv

 

 

SLOW FOOD
Piazza XX Settembre 5
12042 Bra (CN), Italy
Telephone: +39 0172 419 611
Fax: +39 0172 421 293
email: [email protected]
http://www.slowfood.com

 

4Cities4Dev filmas par Slow Food Prezidijiem

Pokotas pelnu jogurts – Kenija.

Harenas mezu savvaļas kafija – Etiopija

Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla

Coming soon
Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla
 
 
 

Slow Food - P.IVA 91008360041 - All rights reserved - Disclaimer

Powered by blulab