Four cities for dev  
     
 
 
 
 
 
4cities4dev
 

PARTNERI

4Cities4Dev ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kura partneri ir četras pilsētas Eiropā un Slow Food.

 

ADOPCIJA

Septiņi piemēri dažādās Āfrikas valstīs tika identificēti kā Slow Food pieeju pārstāvoši un tie tika piesaistīti partneru pilsētām.

 

EURO GUSTO


EURO GUSTO No 18/11/2011 līdz 20/11/2011

Otrais Euro Gusto notika T?r?, Francij?, 18.-20.novembr?. Tas ir viens no ?etriem galvenajiem pas?kumiem 4Cities4Dev projekt?, un taj? bija iesp?jams apskat?t Ce?ojošo izst?di, k? ar? pirmo no ?etr?m „Dz?v?s p?rtikas kopienu" projekta film?m, kas tika film?ta 2011.gada j?lij?, Rietumpokot?, Kenij?.

4Cities4Dev filmas par Slow Food Prezidijiem

Pokotas pelnu jogurts – Kenija.

Harenas mezu savvaļas kafija – Etiopija

Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla

Coming soon
Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla
 
 
 

Slow Food - P.IVA 91008360041 - All rights reserved - Disclaimer

Powered by blulab