Four cities for dev  
     
 
 
 
 
 
4cities4dev
 

PARTNERI

4Cities4Dev ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kura partneri ir četras pilsētas Eiropā un Slow Food.

 

ADOPCIJA

Septiņi piemēri dažādās Āfrikas valstīs tika identificēti kā Slow Food pieeju pārstāvoši un tie tika piesaistīti partneru pilsētām.

 

Garšas meistaru ielas sv?tki


Garšas meistaru ielas sv?tki No 20/08/2011 līdz 20/08/2011

K? R?gas 810gades sv?tku da?u Slow Food R?ga organiz?ja Garšas meistaru ielas sv?tkus, lai atz?m?tu pils?tas v?sturi un gastronomisk?s trad?cijas, piesaistot aptuveni 10,000 apmekl?t?ju pils?tas v?sturiskajam centram.

4Cities4Dev filmas par Slow Food Prezidijiem

Pokotas pelnu jogurts – Kenija.

Harenas mezu savvaļas kafija – Etiopija

Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla

Coming soon
Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla
 
 
 

Slow Food - P.IVA 91008360041 - All rights reserved - Disclaimer

Powered by blulab